Bayrak

9. ULUSLARARASI CEPT CPG TOPLANTISI BTK’DA YAPILDI

  • 31.08.2019
9. ULUSLARARASI CEPT CPG TOPLANTISI BTK’DA YAPILDI

International Telecommunications Union (ITU)  Dünya Radyo Konferansı 9’uncu ayağı Ankara’da 26-30 Ağustos 2019 tarihleri arasında düzenlendi.

Bu toplantıda, ITU 1. Bölge kapsamında 5G den uydu haberleşmesine kadar bir çok konuda üye ülkelerin teklifleri ve görüşleri değerlendirildi.

Bu konular arasında tabii ki, IARU 1. Bölge amatörlerini oldukça yakından ilgilendiren bir kaç konu da yer almaktaydı.

Bu konuları Dünya amatörleri adına takip eden ve bu kurulda söz sahibi olan IARU üyelerine Türkiye adına TRAC’ı da temsilen TA2NC Oğuzhan Kayhan Gözlemci sıfatı ile katıldı.

Konferans sırasında alınan en önemli konu şüphesiz ki, Fransız delegasyonunun talep ettiği 144-146 MHz frekanslarında Amatör haberleşme’nin yanı sıra  Hava araçlarının yer haberleşmesi için de araştırma yapılması istenmesiydi. Bu konuya hem IARU hem de Almanya Delegasyonu teknik raporları ile şiddetle itiraz ettiler. Üye ülkelerden 10 tanesinin itirazı sonucu bu tartışma maddesi iptal edildi.

Bir diğer konu olan ITU 1. Bölge’de 50-54 Mhz bandlarının amatör kullanıma birincil öncelkli tahsis edilmesi ile ilgili madde görüşülmek üzere bir üst kurula iletildi.

Üçüncü bir konu olarak 1.2 GHz bandında ikincil öncelikli olarak bulunduğumuz, ve bu frekansta Galileo uyduları için enterferansa sebep olduğumuz konusuydu. Bu konuda, amatör kullanımın devam etmesi kaydıyla, frekans kullanımında ilave tedbirler alınabilmesi amacıyla ileride bir çalışma grubu kurulması kabul edildi.

Bizi ilgilendiren dördüncü konu, 5.7-5.9 GHz bandındaki amaör frekanslar ile de alakası olan ve bu frekanslarda kullanılan (WAS/RLAN) sistemlerinin frekans tahsisleriydi. Bu konuda da amatörler aleyhine bir sorun çıkmadı.

4 gün süren bu toplantıda, hem ev sahipliği yapan hem de biz amatörlere olan desteklerini esirgemeyen BTK üyelerine teşekkür ederiz.

 

TRAC GENEL MERKEZİ

 

Toplantılarda konuşulan tüm konular ile ilgili ayrıntılı bilgiyi

https://www.cept.org/ecc/groups/ecc/cpg/client/meeting-documents/?flid=8819

https://www.btk.gov.tr/haberler/9-uluslararasi-cept-cpg-toplantisi-btk-da-yapildi

Adresinden edinebilirsiniz.