Bayrak

ITU WRC-2015 KONFERANSI

  • 30.12.2015
ITU WRC-2015 KONFERANSI

ITU WRC-2015 KONFERANSINDA ELDE EDİLEN KAZANIM 5 MHZ BANDI OLDU

163 ülke ve değişik sektör temsilcilerinden oluşan 3300 delegenin katıldığı 2015 Dünya Haberleşme Konferansı İsviçre’nin Cenevre Kentindeki ITU Merkezinde gerçekleşti. Yaklaşık 1 ay süren bu etkinlikte, Radyo Amatörlüğü Servisine 1979 yılından beri ilk kez yeni bir frekans bandının tahsisi kararı alındı.

5351,5-5366,5 MHz aralığındaki bu frekans bandının (Dalga boyu nedeniyle “60 m bandı” olarak anılmaktadır)  tahsisinin gerekçesi “Radyo Amatörlüğü Servisinin Afet Hizmeti” olarak tutanaklara geçti. Afet hizmeti daha önce 40 m bandına 100 kHz ilave bölüm eklenmesinin de gerekçesini teşkil etmişti.

Bu bant tahsisi kararının, başta Rusya, Orta Asya Cumhuriyetleri ve bazı Ortadoğu ülkeleri olmak üzere çok sayıdaki ülkenin güçlü muhalefetine rağmen gerçekleşmesi, yukarıda zikrettiğim gerekçe sayesinde mümkün oldu. Bu güçlü muhalefet, tahsisin dar ve güç sınırlarının düşük tutulması sonucunu da getirdi. Güç sınırları 1. ve 3. Bölgede 15 W EIRP, Meksika’da 20 W EIRP, Orta ve Güney Amerika ile Karayip Ülkelerinin çoğunluğunda 25 W EIRP olarak saptandı. Tahsis ikincil (secondary) statüyle gerçekleşti (bu spektrum başka ve birincil servislerle paylaşılıyor, bu birincil servislere enterferans yapılmaması gerekiyor).

1. Bölgedeki çok sayıda ülke geçmiş dönemde bu bantta daha geniş ve daha yüksek güç sınırıyla geçici ve kısmen kalıcı tahsisler yapmıştı. 60 m bandında Amatör Servise tahsis yapılması sürecinin başladığı ABD’de bu tahsisler kalıcı hale gelmiş, ancak tahsis edilen bölüm 1.Bölgedeki tahsisten farklılık göstermişti. Bu da bölgeler arasında uyum sorununa neden olmuştu.

WRC-2015 ile dünya çapında uyumlu bir bant yapısı oluşturuldu. Ancak 1. Bölgedeki ve ABD’deki mevcut tahsislerle güç sınırlarının devam etmesi de beklenmekte.

Bu bandın özelliği, yakın mesafe haberleşmesini gün boyu mümkün kılması. “NVIS” olarak bilinen teknikle kısa mesafe haberleşmesinin HF spektrumunun bu bölümünde yapılması kolaylıkla mümkün. Bu itibarla bu bant afet haberleşmesi için çok elverişli.

Gerek tahsis edilen bölümün darlığı, gerekse güç sınırının düşük olması sonucunda bu banttaki haberleşmenin sayısal yöntemlerle (PSK-31, PACTOR ve benzeri) yapılması zorunluluğunun doğacağı ve SSB haberleşmesinin ancak afetlerdeki çok istisnai koşullarda mümkün olacağı değerlendiriliyor. IARU bünyesindeki uzman komiteler bant planları üzerinde çalışmaları başlatmış durumda.

Tahsis uygulamasının 01.01.2017 itibarıyla yürürlük kazanması öngörülmüş olmakla birlikte, ulusal idareler nezdinde yürürlüğün daha önce başlatılması yönünde girişimler yapıldığına dair bilgiler mevcut. TRAC’ın da BTK nezdinde bu yönde bir girişimi olacaktır. Kesin bir ulusal düzenleme yapılıncaya dek bu bantta haberleşme yapılması mümkün değil.

IARU kaynakları, toplantıda IARU tarafından sergilenen Seyyar Afet Haberleşme İstasyonunun delegelerce çok ilgi gördüğünü ve yapılan bu sergi etkinliğinin alınan kararda önemli etkisinin olduğunu ifade etmekteler.

http://notfunk-deutschland.de/html/wrc_2015_0.html

TRAC’ın BTK tarafından düzenlenen Uluslararası Spektrum Yönetimi Çalıştayında yaptığı sunumun bu güzel kararın alınmasına, mütevazı da olsa, bir katkısının olduğu değerlendiriliyor.

TRAC’ın WRC-2000 ve WTDC-02 toplantılarındaki çalışmalarının, ayrıca ITU PP’06 konferansında gerçekleştirdiği çalışmanın gerek 7 MHz bandında 100 kHz ek spektrumun temininde, gerekse uzun vadeli bir sonuç olarak 5 MHz kazanımı babında katkı ifade ettiği IARU kaynaklarınca dile getirilmekte.

Bu tahsisin gerçekleşmesi yönünde olumlu rey kullanan BTK delegasyonuna da şükranlarımızı ifade etmeyi borç addederiz.

Hayırlı olması dileğiyle, 73!

   Aziz ŞASA,TA1E

TRAC Genel Başkanı