Bayrak

MUĞLA SUNUM ETKİNLİĞİ

  • 30.12.2015
MUĞLA SUNUM ETKİNLİĞİ

     Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırması Enstitüsü (KRDAE) ile 2005 yılından beri protokole dayalı olarak sürdürülen işbirliğimizin önemli bir boyutu, bu kurumdan ülkemizin kritik yöreleri konusunda risk analizlerinin alınmasıdır.

      2011 yılında Çanakkale konusunda alınan risk analizi, TRAC’ın Çanakkale’deki yapılanma sürecinin temel taşını oluşturmuş, burada başlatılan pilot projenin ivme kazanmasında çok önemli bir rol oynamıştır.

      Bilimsel analize dayalı bir yol haritasının benimsenmesi, TAMP ve Haberleşme Hizmet Grubu çerçevesinde yürütmekte olduğumuz çalışmalar için de önem taşımaktadır.

      Bu kez, gene KRDAE tarafından yapılan yönlendirmenin ışığında Muğla Vilayetine yönelik bir pilot projenin başlatılmasında fayda görüldü.

      Çanakkale uygulamasında olduğu gibi, bu kez de İl AFAD Müdürlüğü ile işbirliği içinde yürütülen çalışmada Haberleşme Hizmet Grubu üyesi kurum ve kuruluşlar, ayrıca olası bir afet durumunda acil haberleşme hizmetine ihtiyaç duyacak kesimlere yönelik bir çalışma söz konusudur. Bu çerçevede, anılan bu kesimlere İl AFAD Müdürlüğü tarafından bir davet yazısı gönderildi.

      Çanakkale’den farklı olan tek husus, daha önceki Muğla temaslarımızda değişik kesimlerin Mahalle Afet Gönüllülüğü konusuna gösterdiği ilgi nedeniyle, bu kez protokole dayalı işbirliği yaptığımız İstanbul MAGDER Derneğinin de sunum etkinliğine davet edilmesi şeklinde tezahür etti.

      16.12.2015 günü Muğla Üniversitesi Meslek Yüksek Okulunda gerçekleştirilen ve değişik kurum ile kuruluşların temsilcilerinden oluşan 61 kişilik dinleyicilerin izlediği sunumlarda Vilayetin maruz bulunduğu tehlikeler, bunların yarattığı riskler, bu risklerden en önemlisini teşkil eden Haberleşme Acil Durumu gibi konuların ele alındığı TRAC Sunumu yapıldı. Bunun akabinde de İstanbul MAGDER tarafından yapılan Mahalle Afet Gönüllülüğü konusundaki sunum takdim edildi.

      Böylece afet riskleri, gönüllülük, Radyo Amatörlüğü ve Mahalle Afet Gönüllülüğü konularında bir bilinç ve farkındalığın yöredeki değişik kesimlerde oluşması babında önemli bir ilerleme sağlandı. TAMP ve Haberleşme Hizmet Grubu gibi konularda farkındalık ve bilincin oluşturulması bu etkinliğin diğer getirisi oldu.

      MARSEC-2015 Tatbikatı ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı gibi Haberleşme Hizmet Grubunun iki mensubu ile Muğla’da işbirliği konusunda yararlı görüşmelerde bulunulup aşinalık tesisine vesile olmuştu.

      Etkinlikten önce Seydikemer Kaymakamı, Muğla Büyükşehir İtfaiyesi, ayrıca Muğla’nın Menteşe İlçesinin Belediye Başkanı ile Başkan Yardımcısı ile çok yapıcı görüşmelerde bulunuldu.

      Gene etkinlikten önce TRT Datça İstasyonunda bir keşif çalışması yapıldı. Buraya röle kurulması konusunda TRT ile protokol daha önceki tarihlerde imzalanmıştı, ancak İstasyon binasının yeniden inşası sürecinin bitmesi beklenmekteydi. Bu işlemin tamamlanması nedeniyle kuruluma yönelik çalışmalar artık başlatılabilecek.

      Bu aşamadan sonra Muğla gibi yüksek afet riskine maruz bir yörede afetlere hazırlık anlamında geniş katılımlı bir çalışmayla birlikte Cemiyetimizin tüm ilçeleri kapsayacak güçlü bir yapılanması sürecine girilecektir.

      Muğla’da yürüttüğümüz çalışmaların yaşamlarını artık bu yörede sürdüren “kıdemli” radyo amatörü ve TRAC üyesi dostlarımızın ilgisine mazhar olması başka bir sevinç kaynağımız olmuş, uzun süredir irtibat kuramadığımız bu eski dostlarımız etkinliğe katılmıştır.

      TRAC Muğla, Dalaman ve Marmaris Temsilcilerine bu etkinliğin hazırlık sürecine verdikleri katkı, Muğla İl AFAD Müdürü Sayın Temel KIŞLAL’a bu etkinliğe sağladığı destek, Seydikemer Kaymakamı Sayın Muammer KÖKEN’e ise afet konusuna gösterdiği özel duyarlılık, Menteşe Belediyesi Başkanı Sayın Bahattin GÜMÜŞ ve Başkan Vekili Sayın Mehmet GÜVEN’e de çalışmalarımıza duydukları ilgi nedeniyle şükranlarımızı sunarım.

 

73!

Aziz ŞASA,TA1E

TRAC Genel Başkanı


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

Soldan Sağa: TRAC Muğla Temsilcisi Cüneyt MERAY (TA4ICM), Menteşe Belediye Başkan Vekili Sayın Mehmet GÜVEN, İstanbul MAG AMEDER Başkanı Sayın Hatice ERASLAN, Aziz ŞASA, Menteşe Belediye Başkanı Sayın Bahattin GÜMÜŞ