Bayrak

TRAC Diyarbakır Şubesi Kuruldu

  • 22.04.2015
TRAC Diyarbakır Şubesi Kuruldu

      TRAC Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Diyarbakır şubesi üyeleri ilk toplantılarını yaptılar.

Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü (DİDOSK) lokalinde yapılan toplantıda konuşan TRAC Diyarbakır şubesi Başkanı  Dr. Mehmet Şakar derneğin kuruluş amacına kısaca değinerek şöyle konuştu.

 

      ''9 Nisan 1991 tarihi ve 91/1741 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kamu yararına çalışan ve kısa adı TRAC olan Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti'nin  kuruluş amacı yurdumuzda gerek teknik bilginin, gerekse sosyal sorumluluk duygusunun gelişimi anlamında yararlı olan radyo amatörlüğünü tanıtmak ve yaygınlaştırmaktır.

 

      Radyo Amatörlüğünün bilimsel ve araştırmacı boyutunu ülkemizde geliştirmek, bu boyuttan yararlanılarak bireysel gelişime ve genel toplum hizmeti ile sosyal sorumluluğa yönelik projelerin yürütülmesine katkıda bulunmak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü gibi düzenleyici kurumlar, ayrıca diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Cemiyetimize verebileceği görev ve sorumlulukları Amatör Telsizcilik Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat öngörüleri çerçevesinde, imkanlar ölçüsünde ve gönüllülük temelinde en iyi şekilde yerine getirmektir.  Afetler, Acil Durumlar ve olağanüstü durumlarda Amatör Radyo İstasyonları' nın kamu yararına çalışmaları için gerekli düzenleme ve işbölümünü yapmak.

 

      5902 sayılı yasa gereğince AFAD Başkanlığına devrolmuş protokollerin gereği olarak ve bu protokolün eki olan “Müşterek Çalışma Esasları” çerçevesinde, afet ve acil durum haberleşmesi için gerekli düzenleme ve işbölümünü sağlamak, bu konuda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, ayrıca Afet Müdahale birimleriyle resmi planlamalar ve ilgili mevzuat doğrultusunda işbirliği yapmak, imzalanmış olan diğer protokollerin gereği çalışmaları yürütmek olduğunu belirten Şakar Diyarbakır ilimizde de bu derneğin kuruluş amaçlarından biride gençlerimizin kahvehane köşelerinde boş zamanlarını geçirmektense ve ayrıca madde bağımlılığı gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durmaları için gerekli çalışmaların da yapılacağını belirtti.

 

      Bu yüzden Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü (DİDOSK) ile işbirliği yaparak gençleri gerek spor gerekse acil durumlarda haberleşmenin nasıl yapılacağı konusunda eğitmek olduğunu anlattı.

 

      Konuşmasında TRAC Şubesinin kurulması için desteklerini esirgemeyen TRAC Genel Başkanı Aziz Şasa, Genel Sekreter Muhsin Bozkurt, Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerine ve yer konusunda yardımlarını esirgemeyen Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü (DİDOSK)  başkanı Abdülrahim Ekin'e teşekkürlerini iletti.

 

     TRAC

      DİYARBAKIR ŞUBESİ