Bayrak

TRAC Trabzon Şubesi AFAD Tatbikatına Katıldı

  • 28.11.2015
TRAC Trabzon Şubesi AFAD Tatbikatına Katıldı

17 Kasım 2015 günü Trabzon AFAD Müdürlüğü tarafından tertiplenen ve başka illerin ekiplerinin de katıldığı bir tatbikatta TRAC Trabzon Şubesi haberleşme görevi yürüttü.

Tatbikat senaryosunda Erzincan’da meydana gelen şiddetli bir depremin Trabzon’da hasara neden olması ve TAMP Planı gereği “Destek İl” konumunda olan bazı vilayetlerin AFAD ekiplerinin de Trabzon’a intikali öngörülmekteydi. Bu nedenle TRAC Samsun, Rize, Giresun, Ordu ve Artvin Şubeleri ile de haberleşmesi söz konusu olmaktaydı.

(1992 Erzincan Depremi sonrasında yaşananlar, böyle bir olayın Trabzon’da çok kuvvetli hissedilebileceğini göstermiş, fakat o depremde Trabzon’da hasar yaşanmamıştı. Ancak o depremin nerede olduğunun tespitinde Trabzon Şubemiz çok önemli katkılarda bulunmuştu. Anılan dönemde rasat altyapılarının çok kısıtlı olması ve internet ile faks imkanlarının var olmaması nedeniyle afetin nerede meydana geldiği bilgisi, dönemin Trabzon Şubesi Başkanı Rahmetli Sedat MELEK ‘in (TA7A-sk) özverili ve gözlemlere dayalı akılcı bir çalışmasıyla elde edilebilmiş ve ilgili birimlere iletilmişti. Kandilli Rasathanesi ile Cemiyetimiz arasındaki güçlü işbirliğinin zemini 1992 yılındaki bu hizmetle oluşmuştur.)

Tatbikatın planlama aşamasında Trabzon Şubemizin senaryoyu TRAC Genel Merkezi ile paylaşması sonucunda TRAC Genel Merkezi tarafından bazı senaryo değişikliği önerileri iletildi. Bu değişiklikler, ilk Haberalma ve raporlama başta olmak üzere, değişik ayrıntılara yönelikti ve geçmişteki gerçek olaylarda yaşanan deneyimler ışığında yapıldı. Önerilerin bir bölümü, Haberleşme Hizmet Grubunun tatbikat akışında görünürlüğünün gerekli ölçüde sağlanmasını ve bu çerçevede Haberleşme Hizmet Grubu ile işbirliği icrasını da amaçlamaktaydı. Bu öneriler Şube tarafından İl AFAD Müdürlüğü ile paylaşıldı, bir bölümü de resmi senaryo akışına yansıtıldı. Ancak bazıları da sadece Şubenin “iç senaryosu” olarak “oynandı”. TRAC Genel Merkezi ayrıca AFAD Başkanlığının telsiz haberleşmesi akışına dahil edilmesi konusunda gerekli girişimleri yaparak destek sağladı.

TRAC Trabzon Şubesi raporundan yapılan aşağıdaki alıntıda tatbikat akışı görülmektedir:

“15.11.2015 tarihinde Şubede yaptığımız toplantı sonrası, görevlendirilen üyelerimizi  (Yalçın KÜÇÜK-TA7AL, Ergun GÜNER-TA7JE, Saffet Ertuğrul LÜLECİ-TA7ASF, İsmail SARAÇ-TA7AT, Caner ARSLAN-TB7EM, Özkan ÖZAL-TA7I, Ceyhun ÇOLAK-TB7BCY, Seyit Ramazan KÜÇÜK-TA7ARM) YM7KA da jeneratör destekli olarak çalışacak HF / VHF / UHF telsiz , APRS sistemlerini kullanarak çevre illere ve Ankara AFAD ile iletişime geçecek birinci ekip, enkaz alanın da kurulacak olan haberleşme çadırında yapılan çalışmaları, oluşacak ihtiyaçlar ve diğer bilgi akışını YM7KA ya bildirecek ikinci bir ekip,çevre illerden tatbikata katılacak birimlerin haberleşme koordinasyonunu sağlayacak ve aynı alanda ,kurtarılacak kazazedeler için kurulacak olan UMKE, AFAD ve KIZILAY çadır bölgesine üçüncü ekip,her üç nokta arasında kurye görevi görecek motorsikletli dördüncü ekip oluştulmuştur.Son kontroller yapıldıktan sonra tatbikata hazır olunduğu değerlendirilmiştir.

17 Kasım 2015 saat 08:30 da tatbikat alanına gidilip haberleşme çadırı kurulumu yapıldı ve telsiz haberleşme cihazları aktif edildi. Aynı anda toplanma alanına konuşlandırılan mobil istasyon ile haberleşmenin diğer ayağı aktif edildi.

Bir başka ekip de TRAC Trabzon şubesi YM7KA istasyonunu jeneratör aracılığı ile aktif ederek çevre iller ve Ankara AFAD birimine bilgi akışını sağlamak ayrıca ekipler orası haberleşme koordinasyonunu sağlayarak görevini üstlenmiştir.Herhangi bir ihtiyaç olması durumuna karşı motorsikletli bir kurye hazırda bekletildi. Tatbikat başlangıcından bitimine kadar olan süreçte, tatbikat alının dan elde edilen bilgiler ve toplanma alanından elde edilen bilgiler YM7KA ya VHF üzerinden aktılıp buradan da HF üzerinden (7,160Mhz) Ankara AFAD Grup Başkanı Bilgin KOCABIYIK başta olmak üzere çevre illere de bilgiler ulaştırıldı.Toplanma alanından, tatbikat alanına araç ve malzeme sevkiyatı bizim haberleşme ağımız üzerinden gerçekleştirilmiştir. Tatbikatta Bir HF cihaz, 2 sabit VHF, 2 mobil VHF, bir dinleme cihazı ve 8 el cihazı yanısıra  Telekom aracından alınan internet bağlantısı aracılığı ile APRS ve Echolink sistemlerinden de yararlanıldı.”

Trabzon Şubemiz, raporunun diğer bölümünde gözlemlerini ve önerilerini iletmiştir. Bunlar ve bilahare gelecek AFAD Sonuç Raporu şubelerimizle paylaşılacaktır.

Bu örnek, şubelerimizin tatbikat öncesinde senaryoyu temin edip Genel Merkez ile paylaşmasının çok faydalı olacağını kanıtlamıştır.

TRAC Trabzon Şubesini ve etkinliğe katkıda bulunan TRAC Şubelerini kutlarız.

 73!   TRAC Genel Merkezi