Bayrak

UYARI!

  • 22.05.2014
UYARI!

 

 

UYARI


      Sırbistan ve Bosna Hersek’i etkileyen sel felaketi ile ilgili arama-kurtarma ve acil yardım hizmetlerinin gerektirdiği acil haberleşme, ağırlıklı olarak yörenin radyo amatörleri tarafından yürütülmektedir.


      Bu haberleşmenin önemli bir kısmının 3760 kHz frekansında (+- qrm) YU0S işaretli çevrim kontrol istasyonu ekseninde yürütülmesi nedeniyle, anılan frekans ile yakınındaki muhabereye dikkat edilmesi ve enterferanstan kaçınılması gerekmektedir.

     

      Gerekli duyarlılığın gösterilmesini rica ederiz.

 

 

 

      TRAC Genel Merkezi