144 MHz Es in EU     : Status
50 MHz Es in EU       : Status
Today's MUF & Es    : Status
From MMMonVHF
Son Eklenen Albümler
  • Türkiye Radyo Amatörleri cemiyeti Sakarya Şubesi R.7 Rölemizi daha iyi şartlara hazırlıyoruz.
  • TRAC Nazilli 29 Ekim
  • TRAC ZONGULDAK
  • TC101SO
  • TRAC Bozöyük Eğitim
  • BURSA DEPREM HAFTASI ETKİNLİĞİ


Etkinlik Takvimi
E-Bülten

 

        

 

 

 

Kocaeli Afet Tatbikat

2016 yılının son günlerinde Kocaeli AFAD tarafından düzenlenen tatbikatta İl Haberleşme Hizmet Grubunun unsurları güçlü bir katılım sergilemişlerdir.

TRAC Kocaeli Şubesi Seyyar Haberleşme Aracı ile birlikte Türk Telekom ve Türk Kızılayı’nın Seyyar Haberleşme Araçlarının etkinliğe katılımı, Haberleşme Hizmet Grubunun oluşturulmasını temel alan ana fikrin çok görünür şekildeki bir uygulamasıdır.

Haberleşme Hizmet Grubu üyesi bu üç kuruluşun araçlarının imkan ve kabiliyetlerinin birleşimi, olası bir afet sonrasında haberleşme sorunlarının giderilmesini ciddi oranda kolaylaştıracaktır. Elbette ki sadece araçların varlığı tek başına  çözüm değildir. Bu işbirliğinin önceden ve tutarlı bir senaryo ekseni etrafında interaktif bir şekilde kurgulanması veya başka bir deyişle planlanması gereklidir. Haberleşme Hizmet Grubunun diğer 15 katılımcısı kurumun imkan ve kabiliyetlerini de göz önüne alan bütünleşik bir plan yapılması da bu bağlamda şarttır.

Bu senaryoda olası bir afet sonrasında yaşanacak genel sorun başlıkları ile haberleşmenin kesintiye uğraması durumunda çıkacak sorunların “birleştirilmesi” suretiyle mikro ölçekte yaşanacakların olabildiğince gerçekçi şekilde zihinlerde canlandırılması çok önemlidir. Bu canlandırmada, yaşanacak sorunların çözümünde diğer Hizmet Gruplarının karşılaşabileceği sıkıntılar  ve koordinasyon haberleşmesinde buna yönelik çözümlerin tanımlanması da, ciddiyetle ele alınması gereken hususlardır.

Bununla birlikte yerel düzeyde sahada işbirliği yapacak kişilerin olası bir afet öncesi aşinalık geliştirmesi  de çok önemlidir. TRAC’ın Haberleşme Hizmet Grubu ile ilgili çalışmalarında ağırlık verdiği konularda bu hususlar ön plana çıkmaktadır.

Ayrıca belirli aralıklarla küçük ölçekli de olsa, ortak tatbikatların yapılmasında büyük yarar vardır.

Etkinlik, Haberleşme Hizmet Grubu Ana Çözüm Ortağı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun  (BTK) İstanbul Bölge Müdürlüğü yetkililerince de izlenmiştir. BTK heyeti TRAC Kocaeli Aracı hakkında ayrıntılı bilgi almıştır.

2004 yılında hizmete girdiğinden hemen sonra Bulgaristan’da icra edilen NATO CPEMEX’04 Tatbikatında Türk Ekibinin unsuru sıfatıyla ilk saha çalışmasını sergileyen TRAC Kocaeli Şubesi Seyyar Haberleşme Aracı, gönüllüler tarafından imece mantığı ile oluşturulmuştur. Bu altyapının sürdürülebilmesini gene üyelerimizin özverili katkıları mümkün kılmıştır. Araç 2006 yılındaki ITU (Uluslararası Telekomünikasyon Birliği)  Genel Kurulunda sergilenmiş, o toplantıda seçilen ITU Genel Sekreteri ile (şu anda ITU Genel Sekreteri görevini sürdüren) Genel Sekreter Yardımcısı tarafından incelenmiş ve kendilerince çok beğenilmiştir. Araç hizmete alındığı günden beri, MGK Afet ve Acil Durum Tatbikatları dahil, çok sayıda saha çalışmasında haberleşme desteği vermiştir.  

Bu vesileyle bu aracı oluşturan ve bu güne dek varlığının, herhangi bir kamusal veya TRAC dışı kurumsal destek alınmaksızın sürdürülmesi konusunda büyük özveri ile katkıda bulunan TRAC mensuplarına teşekkür ederiz.

73!

TRAC Genel Merkezi

 


 

"Geçmişteki saha görevlerinden görüntüler"

 

Yukarıda: ITU Genel Kurulu (ITU PP’06)-Antalya. Soldan 3.: ITU Genel Sekreteri Dr. Hamadoun Touré

 

 

NATO CPEMEX’04 Sivil Acil Durum Tatbikatı. Solda Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi Aracı, Sağda Makedonya Ekibi İtfaiye Aracı

 

 

NATO-CPEMEX’04 Tatbikatı Saha Çalışması

 

 

Sakarya Tatbikatı-2006

TRAC
Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti
9 Nisan 1991 tarihi ve 91/1741 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile KAMU YARARINA çalışan bir dernektir.
IARU International Amateur Radio Union Member