Bayrak

BAŞKANIN MESAJI

Aziz Şaşa

17 MAYIS DÜNYA HABERLEŞME GÜNÜ

            1865 yılında, aralarında Osmanlı Devletinin de bulunduğu 35 Ülkenin Paris’te “Telgraf Birliği” örgütünü kurduğu güne “Dünya Haberleşme Günü” adı verilmiştir. Bu örgütle, telli telgraf haberleşmesinin sınırla arası iletimi, ortak standartlara oturtulması ve ücretlendirme gibi konuların düzenlenmesi amaçlanmıştır.

            Bilahare 1906 yılında, Berlin’de Telsiz Telgraf ile ilgili uluslararası düzenleme yapılması yönündeki ilk adım atılmıştır. 1925 yılında ise gene uluslararası düzenleme hedefli olarak Paris’te yapılan bir kongrede bugünün “Uluslararası Telekomünikasyon Birliği-ITU” yapılanmasına yönelik esas adım atılmış ve “Regülasyon” kavramı ile birlikte “Servisler”  tanımlanmıştır. Aynı dönem ve yerde ise Uluslararası Radyo Amatörleri Birliği-IARU 18 Nisan 1925 tarihinde kurulmuştur. IARU, ITU nezdinde “Sektör” (“Servis”) Temsilcisi sıfatıyla tescil edilmiş olup ITU kongre ve uzmanlık alt gruplarına temsilci göndererek Amatör Telsiz Servisine tannan hakların korunması ve mümkün olduğunca genişletilmesi için çaba göstermektedir. Bu çabaların yakın dönemdeki sonuçları 6 m bandının (50 MHz) 1. Bölgede tahsisi ve 60 m (5MHZ) Bandında bir bölümün Amatör Servise tahsisidir. Son 20 yıl içinde ayrıca 7 MHz bandında 100 kHz’lik genişleme sağlanması, 80’li yıllarda ise 30 m, 17 m ve 12 m bantlarının Amatör Servise tahsisi de IARU’nun çabalarının sonucudur.

            Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) adının tescillenmesi ise 1947 yılında gerçekleşmiş, bu kez örgüt Birleşmiş Milletler Örgütüne bağlanmıştır. Uluslararası diplomaside ITU Genel Sekreteri, BM Genel Sekreteri Yardımcısı statüsünde kabul görmektedir.

            TRAC, ülkemizde tertiplenen 3 büyük ITU kongresinde (WRC-2000, WTDC-02 ve PP’06) IARU delegasyonluğu şemsiyesi altında güçlü etkinlikler sergilemiş ve önemli katkılar sağlamıştır. Ayrıca ITU tarafından BTK ile ortaklaşa düzenlenen Çalıştaylara ve 2012 yılında İstanbul’da tertiplenen “ITU-FG-DR&NRR” Afet Haberleşmesi özel gündemli çalıştayına da önemli katkıda bulunmuştur (bu toplantıda ITU tarafından “iyi uygulama örneği” olarak nitelenip Çalışma Grubunun belgeleri arasına alınmaya layık görülen 2 belgenin bir tanesi TRAC tarafından sunulmuştur). 2019 yılında 2 m bandında Amatör Servis aleyhine olacak bir düzenlemenin önlenmesi yönündeki çabalara TRAC da destek vermiş, bu yöndeki katkımız Ankara’da yapılan bir toplantıda TRAC VHF/UHF Menajeri Oğuzhan KAYHAN’ın (TA2NC) IARU heyetiyle birlikte belge sunması suretiyle tezahür etmiştir.

Ülkemiz dünyada 3 büyük ITU Kongresinin, ITU Merkezi dışında yapıldığı. Tek örnektir. 2000 ve 2002 yılındaki kongreleri yöneten, dönemin Telekomünikasyon Kurumu Başkanı Mehmet Fatih YURDAL ITU tarafından Altın Madalyaya layık görülen bugüne dek tek kişidir.

TRAC ise 3 büyük ITU Kongresinde görev yapan tek IARU üyesi ulusal Radyo Amatörü örgütüdür.

Temennimiz bundan sonraki büyük ITU Kongrelerine ülkemizin ev sahipliği yapması, ama özellikle bundan sonraki dönemde ITU Genel Sekreterinin bir Türk Vatandaşı olmasıdır.

Dünya Haberleşme Günü kutlu olsun.

73!

 Aziz ŞASA,TA1E

TRAC Genel Başkanı