Bayrak

TRAC İZMİR İLE İBB PROTOKOL TÖREN HAZIRLIKLARI

  • 01.09.2021
TRAC İZMİR İLE İBB PROTOKOL TÖREN HAZIRLIKLARI

1962 yılında kurulan, 1991 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla kamu yararına çalışan, mevcutta 63 şube ve 36 temsilcilikle Doğal afetlerde Türkiye’nin tamamında Afet Haberleşmesi organizasyonu sağlayan  TRAC’ın İzmir ayağı olarak 2 haftadır yoğun sürdürdüğümüz protokol ziyaretlerine Genel Kurul çalışmaları ve tatbikat arası veriyoruz.  

Doğal afetlerde elektrik, internet ve cep telefonları kesilmiş olsa dahi, ihtiyaç duyulan bölgelere Afet ve Acil Durum Telsiz Haberleşmesi marifetiyle kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile koordinasyon sağlanmasına yönelik TRAC İzmir ile İzmir Büyükşehir Belediyesi protokol imza aşamasında olan Arama Kurtarma STK’ları Afete hazır İzmir tatbikatına hazırlık kapsamında;  İtfaiye Daire Başkanlığında prova/protokol töreni öncesi son değerlendirme toplantımızı gerçekleştirdik. 

EYLÜL ve EKİM aylarında gerçekleşecek tatbikatta Afetin oluşturacağı etkilere karşı halkın ve çevrenin korunması, can ve mal kayıpların en aza indirilmesi ve oluşacak zararın en düşük seviyede tutulabilmesi için İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı birimler ile Afet öncesi, sırası ve sonrasına ilişkin görev ve sorumlulukların belirlenmesi, STK’lar ile organize olarak olayların çeşitlerine göre doğru yönlendirebilmek ve elimizde bulunan imkân ve kabiliyetlerin etkin kullanılması ile Afete hazır İzmir için Telsiz Haberleşmesi desteği vererek kamuoyunun bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesini sağlamayı hedefliyoruz. 

 

AFAD Haberleşme Çözüm Ortağı
TRAC İzmir Yönetim Kurulu