Bayrak

TRAC İZMİR ŞUBESİ OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU - 20.07.2020

  • 20.07.2020
TRAC İZMİR ŞUBESİ OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU - 20.07.2020

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTIYA ÇAĞRI DUYURUSU

TRAC İZMİR ŞUBESİ DERNEĞİ SAYIN ÜYELERİNE DUYURULUR

TRAC İzmir Şubemizin olağan genel kurul toplantısının dernek merkezinin bulunduğu 75. Yıl Mahallesi 1620/47. Sk, No:14 35540 Bayraklı / İZMİR adresinde 05.08.2020 tarihinde saat:20:00 de salt çoğunlukla, salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 12/08/2020 tarihinde aynı saat ve yerde aşağıdaki gündemle yapılmasına ve yapılacak genel kurul toplantısına ilişkin tarih, yer, saat ve gündem bilgilerinin mail, SMS ve web sitesi yoluyla üyelere duyurulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Oluşan Pandemi Covit-19 sebebiyle maskesiz katılım yasaktır. Ayrıca tüm katılımcıların sosyal mesafe kuralına uymaları zorunludur.

 

 Gündem:

1) Katılan üyelerce hazırun listesinin imzalanması

2) Başkanın açılış konuşması

3) Divan heyetinin seçilmesi (1 Başkan 1 Başkan yardımcısı 1 Üye)

4) Saygı duruşu, istiklal marşının okunması

5) Faaliyet Raporlarının Okunması ve ibrası

6) Denetim Kurulu raporunun okunması ve ibrası

7) Yönetim, Denetim ve Genel Merkez delegelerinin seçimi

8)  Dilek ve Temennilerin Görüşülmesi

9) Kapanış