60. Yıl Bayrak

TRAC KONAK ŞUBESİ AMATÖR TELSİZCİLİK VE AFETLERDE HABERLEŞME EĞİTİMİ

  • 23.12.2021
TRAC KONAK ŞUBESİ AMATÖR TELSİZCİLİK VE AFETLERDE HABERLEŞME EĞİTİMİ

Genç Kızılay gönüllüleri, Kızılay Afet Ekibi Akreditasyonu eğitimleri kapsamında “Amatör Telsizcilik ve Afetlerde Haberleşme” eğitiminde.

Türk Kızılay’ı İzmir Şubesince yürütülen ve sekiz modülden oluşan Genç Kızılay gönüllü akreditasyon eğitim basamaklarındaki modüllerden Amatör Telsizcilik ve Afetlerde haberleşme Eğitiminde;

Amatör Telsizcilik Nedir?

Amatör Telsizciliğin gençliğe katkıları nelerdir?

Amatör Telsizciliğin Toplumsal sorumlulukları nelerdir?

Afet Haberleşmesinde uygulanması gereken kurallar nelerdir?

Komuta çevrimi çalışması hakkında teorik bilgiler verilerek kısa süreli uygulama eğitimi yaptırılmıştır.

Afetlerin her aşamasında hizmet vermeye çalışan Kızılay Derneği gönüllülerinin haberleşme kolaylıkları ve koordinasyon haberleşmesini deneyimlemeleri sağlandı.

Türk Kızılay İzmir Şubesi eğitim salonlarında, Pazar günü gerçekleştirilen eğitim; İzmir Bakırçay Üniversitesi 2. Afet Destek Ekibi öğrencileri ve Türkiye Afet Müdahale Planında yer alan iki sivil toplum kuruluşu olan Türk Kızılay’ı ile Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Konak Şubesi eğitim sorumluları tarafından yerine getirildi.

TRAC Konak Şubesi