Bayrak

Üniversite Radyo Amatörlüğü İlişkisine Bir Örnek

  • 10.07.2015
Üniversite Radyo Amatörlüğü İlişkisine Bir Örnek

      Radyo Amatörlüğünün uluslararası tanımında “deneysellik” vurgusunun yer aldığı kimi zaman gözden kaçmaktadır. Oysa deneysellik boyutu, Radyo Amatörlüğü faaliyetlerinin ilk günlerindeki en hâkim unsur olmuş, cihaz imali ve frekans spektrumunun keşfedilmesi faaliyetlerde ön plana oturmuştur. Nitekim kısa dalga (HF) propagasyonunun keşfi bu deneysel faaliyetlerin belki en önemli ve erken dönem ürünlerinden bir tanesidir.

      Deneysel boyut bilimsel çalışmaların da çok önemli bir parçasıdır. Bilimsel çalışmaların “ocağı” da üniversitelerdir. Bilimsel çalışmalar ise, metodik deneysel çalışmaların yapılmasına koşuttur.

      Radyo Amatörlüğü, fiili saha denemesi için eşsiz nitelikteki bir platformdur. Zira frekans spektrumunun her bölgesinde tahsisleri vardır, ayrıca karmaşık ve zorlu izin işlemleri gerektirmeksizin cihaz imali ile bu cihazların Radyo Amatörlüğü Servisine tahsisli frekanslarda çalıştırılarak denenmesi imkânını sunmaktadır.

      Dolayısıyla zaman akışında Radyo Amatörlüğü ile üniversitelerin “yolu kesişmiştir”. Astrofizik (radyoastronomi), elektronik ve haberleşme dallarında üniversitelerde yapılan çalışmalar, birçok üniversitede kulüp istasyonlarının kurulmasının yolunu açmıştır. Haberleşme teknolojisinin evrimi, bilgisayar temelli haberleşme konusunda deneysel çalışmalar yapılması sonucunu doğurmuştur. Giderek yaygınlaşan bilgisayar (yazılım) temelli telsiz haberleşmesinin halen Radyo Amatörlüğü ortamında geliştirilip en yaygın kullanım bulduğu alanlar arasında HF spektrumunda uygulanan PACTOR, PSK-31, JT-65,SSTV ve benzeri yöntemler, VHF ve UHF spektrumunda ise APRS ve Packet-Radio yer almaktadır. Uydu haberleşmesi konusunda ise Radyo Amatörlüğünün gerek eliptik yörüngesel hareketli, gerekse alçak irtifalı yörüngesel hareketli uydu tasarımı ve uygulaması babındaki temel araştırmalara yaptığı katkı çok önemli olup, gelecekteki bazı ticari uydu uygulamalarının zeminini oluşturmuştur.

      Radyo Amatörlüğü ile üniversite ilişkisi, öğrencilerin deneysel faaliyetler temelinde diploma tez çalışmalarını yapma olanağını mümkün kılmaktadır. Yukarıda sayılan alanlarda üniversite öğrencileri için hem proje uygulamalarına katkı vermek, hem de bu katkılarını tez çalışmalarına yansıtma olanağı vardır.

      Bununla birlikte, haberleşme bilgisinin önem taşıdığı meslek dallarında gerekli haberleşme yetkinliğini kazanmanın yolu da Radyo Amatörlüğünden geçmektedir.

Ülkemizde Radyo Amatörlüğünün mazisinin henüz oldukça taze olması, ayrıca ilk uygulanmaya başladığı dönemde ilgili yönetmelikte yer alan bazı engelleyici hükümlerin izalesinin uzun süre alması, Radyo Amatörlüğü konusundaki farkındalığın oluşmasının anılan nedenlerle de gecikmesi sonucunda üniversitelerdeki Radyo Amatörlüğü bağlantılı bu açılımların gerçekleşmesi aşamasına henüz yeni girilebilmektedir.

      En yakın geçmişte gerçekleşen bir örnekte, Kadıköy Şubemizin üyelerinden Eren TÜRKAY (TA1AET) öğrenim gördüğü Bilgi Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri bölümünden mezun olurken Linux temelli bir APRS uygulaması ile OSM açık kaynak haritasının birbirine bütünleştirilmesi konusunda bitirme tezi yazmış ve tezini sunarken de fiili uygulamayı öğretim görevlilerine sergilemiştir.

      Temel bir Coğrafi Bilgi Sistemi niteliğine sahip bu uygulamanın öğretim görevlileri tarafınca ne denli bir beğeni kazandığına tanık olmam nedeniyle, Radyo Amatörlüğünün öğrenime katkısı konusundaki düşüncelerimi doğrulama imkânı buldum.

      Daha sonraki aşamada, ekteki görüntülerin elde edildiği “Poster Sunumu” etkinliğinde başka bölümlerin öğretim görevlilerinin gösterdiği büyük beğeni de çok dikkat çekici oldu benim için. Bu beğeninin bir nedeninin de yapılan çalışmanın ülkemizin afetlere hazırlığına katkı anlamı taşıması olduğunun da ifade edilmesi, benim dikkatimi çeken bir başka ilginç noktaydı.

      Gördüğüm kadarıyla Cemiyetimizin Radyo Amatörlüğünü Yükseköğretim Kurumlarına tanıtma yönündeki çabalarının çok büyük yararları olacak.

      Eren arkadaşımız da gerçekleştirdiği tez çalışması ile hem bize çabalarımızda destek vermiş oldu, hem de halen Haberleşme Hizmet Grubu Ulusal Düzey Çözüm Ortağı sıfatıyla yürütmekte olduğumuz çalışmalara önemli bir katkı sağladı.

      Eren’i yürekten kutlarken, bu tür çalışmaların sayısının artması temennimi de dile getirmek isterim.

       73!

       Aziz ŞASA,TA1E

      TRAC Genel Başkanı

 

Resimde Öğretim Görevlisi Dr. Elif Pınar HACIBEYOĞLU (Solda), Eren TÜRKAY- TA1AET (Ortada) görülmektedir.