BEYANNAMELER

Dernekler Yönetmeliğine göre;
"Değişik ibare: RG-01/06/2012-28310) Bilanço esasına göre defter tutan derneklerin beyannamelerinde belirtilen mali bilgiler ile gerekli görülen diğer bilgiler Daire Başkanlığı'nın ve derneğin internet sayfasında yayımlanır." denilmektedir.
Buna göre Derneğimizin yıllara göre beyannameleri aşağıda görüldüğü gibi oluşmuştur. Görüntülemek için üzerine tıklayınız.

 

2013 BEYANNAMESİ