IARU’nun 18 Nisan Dünya Radyo Amatörlüğü Günü için 2024 yılındaki sloganı “Yüzyıllık Bağlantılar: Amatör Telsiz İnovasyonu (Yenilikçiliği), Topluluğu ve Savunuculuğunun 100. Yılını Kutluyoruz".

IARU 2025 yılında 18 Nisan 1925 tarihinde Paris’te kuruluşunun 100.yılını kutlayacak.

IARU bu süreçte Amatör Telsizciliğin (Amatör Telsiz Servisinin) yenilikçiliğini tanıtmak ve bu Haberleşme Servisinin tüm Dünya Topluluklarında yaygınlaşması için yorulmaksızın çalıştı.

Amatör Telsizcilik uluslararası düzenleyici kuruluş olan ITU ‘da (Birleşmiş Milletlerin bir alt kuruluşu olan Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinde) “Haberleşme Servisi” statüsüne sahiptir ve bu “Servis” 1925 yılından beri ITU ’da IARU tarafından temsil edilmektedir (“savunulmaktadır”). IARU ITU nezdinde “Uluslararası Sektör Temsilcisi” sıfatıyla 1932 yılından beri akreditedir.

Amatör Telsizcilik, Telsiz Haberleşmesinin keşfinden itibaren, başka bir deyişle yüz yıldan fazla bir süredir mevcuttur ve telsiz haberleşmesindeki tüm büyük yeniliklerin de “ocağı” olmuştur. 1924 yılı, Amatör Telsizcilikte kıtalararası haberleşmenin gerçekleşmeye ve yaygınlaşmaya başladığı yıldır. Amatör Telsizcilik bünyesinde yürütülen çok sayıdaki yenilikçi çalışmalar kıtalararası haberleşmenin gelişmesi ve güçlenmesinde eşsiz bir rol oynamış, bu da afet haberleşmesi gibi önemli bir toplumsal hizmetin sağlanmasına önemli bir katkı sağlamıştır.

IARU “savunulucuk” görevini gönüllüler eliyle başarılı şekilde yerine getirmiş ve Amatör Telsiz Servisine birçok hakkın (frekans bandının) tahsisini sağlamıştır. Bu hakların kazanılmasında afet haberleşme hizmeti (toplum hizmeti) çok önemli bir rol oynamıştır.

IARU bünyesinde her ülkeyi 1 organizasyon “Ulusal Sektör Temsilcisi” sıfatıyla temsil etmektedir. Ülkemizde bu temsil TRAC tarafınca yapılmaktadır. TRAC, ulusal düzeyde savunuculuk görevini yerine getirmek için gönüllüleriyle yorulmaksızın çaba göstermiş, ülkemizde Amatör Telsizciliğin serbest bırakılması için yıllarca çalışmış, 1984 yılında yürürlüğe giren ilk yönetmeliğin kısıtlayıcı hükümlerinin kaldırılması için durmaksızın çaba göstermiştir. Amatör Telsizciliğin ülkemizde 1983 yılındaki yasa değişikliği ile serbest bırakılmasının gerekçesi “afet hizmeti” olarak gösterildiği için TRAC bu konuya özel önem vermiş, 1984 yılı yönetmeliğinin kısıtlayıcı hükümleri TRAC’ın afete yönelik çalışmaları sayesinde kaldırılmıştır.

Gelecek yıl 100. Yaşımızı kutlamak üzere,

73!

Aziz ŞASA,  TA1E
TRAC Genel Başkanı