18 Nisan, 1925 yılında Paris’te Uluslararası Radyo Amatörleri Birliğinin (IARU) kurulduğu tarihtir. TRAC’ın ülkemizi temsilen üye olduğu IARU, her yıl kutlanan bu gün için farklı motto (slogan, özdeyiş) benimsemektedir. Bu yılın sloganını IARU, Birleşmiş Milletler İnsan Güvenliği Güven Fonu ve Dünya Sanat ve Bilim Akademisi ile birlikte „Human Security For All-HS4A“ (Her insan için güvenlik) olarak belirlemiştir

6 Şubat günü Kahramanmaraş’ta peş peşe gelen iki deprem sonrasında Cemiyetimizin 11 Vilayette verdiği hizmetler, 33 yıldan beri vermekte olduğumuz hizmet silsilesindeki yeni bir örnekti. Bu çalışmamız 18 Nisan için bu yıl için belirlenmiş sloganla tam anlamıyla örtüşmektedir.

Bu vesileyle 6 Şubat Depreminde yitirdiğimiz insanlara Allah’tan Rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diler, afeti takip eden günlerde sahada çalışan Radyo Amatörlerine takdirlerimizi ifade etmek isteriz.

Halen bölgedeki iyileştirme çalışmalarına destek vermeye devam eden gönüllü kuruluşlara da bu vesile teşekkürlerimizi bildirir, kendilerine kolaylıklar dileriz.

Aşağıda IARU’nun duyurusunun tercümesi yer almaktadır.
“Birleşmiş Milletler İnsan Güvenliği Güven Fonu ve Dünya Sanat ve Bilim Akademisi, amatör radyonun dünyanın en acil ihtiyaçlarını karşılamada oynadığı rolü vurgulamak için bir kampanyada ilk kez IARU ile ortaklık kuruyor.

İnsan Güvenliği, güvenliği bireysel düzeyde ölçer. İlk olarak 1994 yılında BM tarafından tanıtılan kavram, bir bireyin refahı için gerekli olan birbiriyle ilişkili yedi güvenlik boyutunu tanımlar: ekonomik, gıda, sağlık, çevresel, kişisel, toplumsal ve politik.

Ortaklar, Amatör Radyo'nun teknik bilgi, pratik beceriler, yenilikçi teknoloji ve acil durumlarda çağrılabilecek topluluk düzeyinde yedekleme sistemlerinin konuşlandırılmasını teşvik ederek insan merkezli, bağlama özgü güvenlik sorunlarını ele almak için benzersiz bir konuma sahip olduğuna inanıyor. Pandemi, iklim değişikliği, doğal afetler ve birkaç kıtadaki silahlı çatışmalar güvenliğimizi baltalıyor ve sınırlara saygı duymuyoruz. Amatör Telsiz, insan güvenliği ihtiyaçlarını karşılama yeteneğini defalarca göstermiştir. Toplulukları ve dünya halklarını birbirine bağlayan yaklaşık üç milyon radyo meraklısından oluşan gerçek bir küresel iletişim aracıdır.“

18 Nisan Dünya Radyo Amatörlüğü günü kutlu olsun.

73!

Aziz ŞASA,TA1E
TRAC Genel Başkanı