Ülkemizde Amatör Telsizciliğin resmi başlangıcı 1983 yılındaki yasa değişikliği sayesinde gerçekleşti. 1983 yılında Avustralya’da Amatör Telsizciliğin (Radyo Amatörlüğünün) 80. Yılının kutlanmış olması oldukça acı bir gerçeğe, ülkemizin bu konudaki geç kalmışlığına işaret etmekte. Avrupa ülkelerindeki başlangıç yılının biraz daha sonra olduğuna dair bilgiler (ortalama 1920’li yıllar) mevcuttur

Örneğin Polonya’da 1922 yılında başlayan ilk deneylerin akabinde 1924 yılındaki bir yasa değişikliğinin resmi başlangıç tarihi olarak kabul edildiği ifade edilmektedir.  https://pzk.org.pl/viewpage.php?page_id=19

Bu da, ülkemizdeki gecikmenin (ülkemizdeki yönetmeliğin 1984 yılında yayımlanmasını esas alırsak) 60 yıl mertebesinde olduğuna işaret etmektedir. İlk yönetmelikteki frekans ve işletme konusundaki kısıtlamalarının yanında yasa, dolayısıyla da yönetmelikte belge yaş alt sınırının 18 olarak saptanmasının getirdiği çok sayıda sorundan ön plana çıkan hususların başında gençliğin katılımının imkansız kılındığı, ayrıca UHF ve SHF spektrumundaki çalışmaların büyük ölçüde zorlaştırıldığı zikredilebilir. 80 m HF bandındaki kısıtlamaların tedricen tamamen ve 70 cm bandındaki kısıtlamaların gene tedricen kısmen 2 aşamada kaldırılmasına karşın 13 cm (2.4 GHz) bandındaki kısıtlama tüm girişimlerimize rağmen henüz kaldırılmış değildir maalesef.

Bununla birlikte ülkemizde faaliyet yelpazesi, gerek malzeme (özellikle de teçhizat) temininde ve kullanımındaki  yasal zorlukların 2009 yılına dek devam etmesi nedeniyle hala dış ülkelerdeki düzeye erişmiş değildir. Bunda kuşkusuz maliyetteki artışın çok aşırı boyutlara ulaşması da önemli bir rol oynamıştır.

Ancak Cemiyetimizin 60.yılını idrak ettiğimiz bugünlerde 2 çalışmanın çok dikkate değer olduğunu düşünüyorum.

Bunların birisi, TRAC Ordu Temsilciliğinin yüksek rakımda konuşlu Röle Projesidir. Çok geniş bir menzile sahip bu sistemin kuruluşu ile ilgili bilgiler bu çalışmanın azimli ve sabırlı bir ekip dayanışma ile işbirliğinin ürünü olduğunun kanıtıdır. 2022-2023 kışı sistemin sürdürülebilirliğinin sınandığı dönem olacak, bu sınavın başarılı sonuç vermesi ise benzeri başka projelerimiz için çok büyük bir cesaret kaynağı teşkil edecektir. Projeyi tasarlayıp koordine eden Ordu Temsilcimiz Hüdaverdi GÜNEŞ (TA7OM) ile çalışmaya katkı veren ekibi kutlar ve desteklerini esirgemeyen kurumlara şükranlarımızı sunarım.

 https://www.youtube.com/watch?v=35RhyfHwvpY

            Diğer proje ise 10 GHz (3 cm) Bandında Ankara Şubemiz üyesi Oğuzhan KAYHAN (TA2NC) tarafından yürütülen çalışmadır. Böylece ülkemizde mikrodalga spektrumundaki ilk çalışma da sergilenmiş olmaktadır.
            
https://ta2nc.blogspot.com/search/label/10%20ghz

Bu ve diğer “yukarı bantlarda” çalışmaların yaygınlaşmasını temenni ederken 23 cm bandının da ihmal edilmememesini öneririm (zira bu bantta çalışan Kenwood TS-2000 cihazlardan camiada mevcut olduğuna dair bilgilerim var).

73!

Aziz ŞASA,TA1E