TRAC’ın Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) bünyesindeki “Ulusal Düzey Haberleşme Çalışma Grubu” yapılanmasında “Destek Çözüm Ortağı” sıfatıyla yürüttüğü çalışmalara yeni bir boyut eklendi.
          İstanbul’da İl Valiliğinin güçlü destek ve koordinatörlüğü ile yürütülen, İstanbul Teknik Üniversitesinin tasarımını üstlendiği “İRAP-İl Risk Azaltma Planı” projesi çok sayıda kurum ve kuruluşun katılımı ile gerçekleştirilen bir süreç. TAMP sistematiği müdahale (saha çalışması) odaklı olurken İRAP ağırlıklı olarak Risk Analizi ve Risk Azaltma odaklı.

             Riskin azaltılması Müdahale ihtiyacını (başka bir deyişle müdahaleyi gerektirecek sorunları) azaltacağı için büyük öneme haiz. Risk Analizi ve Risk Azaltma, Risklerin tanımlanması ve bu Risklerle muhatap olacak kurum ile kuruluşların bilinçlendirilerek gerekli çalışmalarını etkinleştirmelerini de mümkün kılacaktır.

TRAC’ın İRAP sürecinde yer aldığı 5 adet başlıktan bir tanesi şöyle:

A4-H2-E3 – SAYFA 372
EYLEM

Afetlerde görev alacak kurum ve kuruluşlarda telsiz disiplininin ve eğitiminin verilmesi sağlanacaktır.

AFET TÜRÜ

Tüm Afetler

SORUMLU KURUM

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İstanbul Bölge Müdürlüğü

DESTEKLEYECEK KURUM

Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti“

           TRAC Kadıköy Şubesi Sekreteri ve Afet Haberleşmesi koordinatörü Erhan ERBAŞ (TA2DJ), TRAC Genel Merkezi namına tarafımca verilen bazı küçük katkılardan da faydalanarak bir eğitim sunum modülü hazırlamış, ses kaydını gerçekleştirmiş ve modül BTK Akademi Portalına yüklenmiştir. Portaldaki bu modüle kamu personeli ulaşarak bu eğitimi almakta, eğitim modülünden yararlanan kamu personeli sayısı kayıt altına alınmaktadır. Portala e-devlet üzerinden TCKN ile herkesin girebilmesi de mümkün kılınmıştır.
             Modüle AFAD İstanbul İl Müdürlüğü Haberleşme Bölümü tarafından AFAD’ın telsiz haberleşme düzeni ile ilgili bilgilerin yer aldığı bir bölüm eklenmiştir. 
     
            İRAP sistematiğinin 2023 yılında „TARAP-Türkiye Risk Azaltma Planı“ kapsamında ülke çapında uygulanması öngörülmektedir. İstanbul’da yaptığımız çalışmaların Ülke geneline Şubelerimiz vasıtasıyla yansıması söz konusudur. Bu yazımıza konu olan modülden ülke çapındaki kamu personeli de yararlanacaktır.

                Hayırlı olması dileğiyle, 
                               
73!
                    Aziz ŞASA,TA1E

              TRAC Genel Başkanı

 

BTK Akademi Telsiz haberleşmesi ve Telsiz kullanımı eğitimine katılmak için TIKLAYINIZ.