Değerli Radyo Amatörleri,

Sosyal medyada TRAC Genel Merkezi POC u yasakladı, yasakçı zihniyet, teknolojiyi baltalamak ve engel olmakla suçlandığı,  algı yaratılmak istenen paylaşımlar görüyor ve bu paylaşımları yanlış anlayan Amatörlerimizin olduğunu üzülerek görüyoruz. Evet, TRAC Genel Merkezi olarak bir karar aldı ve POC sistemlerinin TRAC'a ait rölelere bağlanmasını yasakladı. Bu karar Amatör ve Acil Durum haberleşme amacı ile kurulan rölelerin POC bağlantıları tarafından arızalanmaması, Afet durumunda rölelerin aşırı yoğunluk nedeniyle kullanılamaz hale gelmemesi ve en önemlisi Amatörlerin kullanımına sunulmuş altyapıların ticari amaçlar ile para kazanma kapısı yapılmasını engellemek amacıyla alınmış bir karardır. POC kullanmak isteyen kişiler kendi hür iradeleri ile kullanabilir ama TRAC röleleri POC sistemine entegre edilmesine kesinlikle izin verilmemektedir. Bu karara tüm TRAC şubelerinin uyması zorunludur.

POC sistemi bazı kişilerin inisiyatifinde olan bir sistemdir ve istedikleri gibi açıp kapatıp kontrolleri altında tutabilirler, sizi izleyebilir ve görüşmelerinizi kayıt edebilirler. Ayrıca yıllık kullanım ücreti altında aldıkları ücretler ile bir ticaret yapmaktadırlar ve bu ticaret amatör ruha ve etiğe uymamaktadır. Ayrıca amatör olmayan kişilerin (taksiciler, amatör olmayan ticari işletmeler vb.) bu sisteme girip konuşma ya da dinleme ihtimali yüksek olup, rölesi sürekli TX'te kalarak arızalanan şubemiz de olmuştur. Geçmişte yaşanmış örnekler mevcuttur. POC sistemi ticari bir yapıdır, Amatör telsizciliği değil, Amatörlerimizin ceplerini ve yıllık ödeyecekleri paraları önemseyen bir sistemdir.

Bu sebepler ve yaşanmış durumlardan dolayı TRAC Genel Merkezi olarak bu kararı aldığımızı değerli Amatörlerimize saygıyla duyururuz.

TRAC Genel Merkez
Yönetim Kurulu