1999 yılında gerek ülkemizde, gerekse dünyanın farklı coğrafyalarında büyük depremler yaşandı. 1999 Körfez (Kocaeli) Depremi ülkemizde bu tehlike ile ilgili farkındalığı (bir anlamda) “uyandıran”, ama özellikle Arama-Kurtarma konusundaki (özellikle saha kadrosu sayısı bağlamındaki) yetersizliklerin gündeme damgasını vurmasını sağlayan olaydır.

                1996 yılından beri tanıştığımız, birlikte 1998 yılına dek bazı tatbikatlarda çalıştığımız ve 1998 yılındaki 2 afette sahada işbirliği yaptığımız AKUT ülkemizde gönüllü Arama-Kurtarma organizasyonlarının öncüsüdür.

                1999 Kocaeli Depremini takiben ülke dışındaki büyük ölçekli afetlere ülkemizden de yardım gönderilmeye başlanmış, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü Arama-Kurtarma Birliği ekipleri ile birlikte AKUT ekibi de bu çalışmalara katılmıştır.

                Yardımına koşulan ülkelerden bir tanesi de Tayvan olmuştur. Bu ülke “Pasifik Ateş Çemberi” olarak da bilinen, büyük (aletsel büyüklüğü 7 üstü) depremlerin çok sık yaşandığı bir coğrafyada yer almaktadır.

                Afet koşullarında işbirliğinin hatırının çok büyük olduğu bilinmektedir. 1991 Tiflis Depreminde Gürcistan Radyo Amatörlerine verdiğimiz destek ve 1992 Erzincan Depreminde Yunan Radyo Amatörleri ile olay yerinde yaptığımız işbirliği bu iki ülke ile dostluk bağlarımızın temelini atmıştır. Yunan Radyo Amatörleri Derneği RAAG ile oluşan dostluk daha sonraki tarihlerde düzenlenen ortak çalışmalarla gelişmiştir.

                Arama Kurtarma eksenindeki güzel bir örnek AKUT ile Tayvan Ulusal Yangın Ajansı ve Ulusal İtfaiye Kurumu Özel Arama-Kurtarma Ekibi arasındaki dostluk ve işbirliğidir. AKUT ekibinin Haziran ayında Tayvan’a gerçekleştirdiği ziyaret esnasında yapılan istişarelerde AKUT ekibinin TRAC ile ilişkisi ve TRAC’ın Türkiye Afet Müdahale Planı yapılanmasındaki konumu gibi konularda verdiği bilgiler Tayvan yetkililerinin ilgisini çekmiş, . 9 Haziran gününde Tayvan heyetinin AKUT Ataşehir Yerleşkesini ziyaretinden önce TRAC Kadıköy Şubesi Yerleşkesini ziyaret etmesi, AKUT Heyeti ile yapılan yazışma sonucunda kararlaştırılmıştır. Bu ziyaret AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Zeynep Yosun AKVERDİ, AKUT Eğitim Bölüm Sorumlusu ve TRAC Kadıköy Şubesi üyesi Önder TURAN (TA2CL) ile AKUT Kurucusu ve Başeğitmeni Memet TANRISEVER ’in Tayvan yetkililerine TRAC hakkında verdikleri bilgilerin sonucudur.

                Kadıköy Şubesi yerleşkesinin (YM2KK) ziyareti esnasında ziyaretçilerimize istasyon ve çalışmalarımız hakkında bilgi sunulmuş, bunun akabinde YM2KK Başkanı Sayın İnkılap OBRUK (TA2KAI) delegasyona TRAC Flamasını, TRAC Genel Merkez Yönetimini temsilen de Genel Başkan Delegasyon üyelerine TRAC Rozetleri takdim etmiştir.

                Bilahare AKUT Ataşehir Yerleşkesinde misafir Delegasyonuna takdim edilen sunumla TRAC, TAMP, Afet Haberleşme Çalışma Grubu ve olası Marmara Depremine yönelik hazırlık çalışmalarımız hakkında bilgi verilmiştir. Heyete ayrıca Tayvan IARU üyesi CTARL Derneğinin iletişim bilgileri aktarılarak işbirliği önerilmiştir. Kısa bir soru-cevap süreci sonrası Tayvan heyeti ile programımız sona ermiştir. Gerek bu ziyaretin, gerekse AKUT ile Tayvan yetkilileri arasında süregelen irtibatın Tayvan yetkililerine afetlere hazırlık babında gönüllülerin ülkemizdeki rolü konusunda çok aydınlatıcı olduğu yönündeki izlenim AKUT yetkililerince ifade edilmiştir.

Bu görüşme gerek TAMP, gerekse TRAC’ın TAMP eksenindeki konumu konusunda misafirlere bilgi verilmesi, bununla birlikte AKUT ile TRAC arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi bağlamında çok yararlı olmuştur.

                AKUT Derneğinin yetkililerine bu heyetin TRAC’ı ziyareti konusundaki girişimine ve Bu ziyaretin gerçekleşmesine katkıları nedeniyle teşekkür ederiz.

                                       
                                      73!

                           Aziz ŞASA,TA1E

                      TRAC Genel Başkanı

 

Solda (arka planda) AKUT temsilcileri, önde solda Tayvan Ulusal Yangın Ajansı Müsteşarı Sayın Chang, Yu-Chung, Ortada TRAC Kadıköy Şubesi Başkanı İnkılap OBRUK (TA1KAI), Sağda Aziz ŞASA, TA1E
AKUT tarafındaki hanımefendi ise Senem ANIL / AKUT Acil Durum Yönetimi Birim Sorumlusu

Solda (arka Planda) AKUT Kurucusu ve Başeğitmeni   Memet TANRISEVER, ortada-soldan sağa TRAC Kadıköy Şubesi üyesi Muzaffer SOĞUKPINAR(TA2DG), Önder TURAN - AKUT Eğitim Bölüm Sorumlusu ve TRAC Kadıköy Üyesi (TA2CL)

Huang, Po-Chun Tayvan Ulusal İtfaiye (Yangın) Ajansı  “Deputy Chief” (“Yönetici Yardımcısı”) üniformalı

 


 

Diğer resimler AKUT yerleşkesinde TRAC tarafından yapılan sunum ve heyetle yapılan görüşmelerle ilgili görsellerdir.
Çekimler AKUT tarafınca gerçekleştirilmiş ve TRAC ile paylaşılmıştır.