İzmir Valisi Sayın Yavuz Selim KÖŞGER Bey’i makamında ziyaret ederek doğal afetlerde elektrik, internet ve cep telefonları kesilmiş olsa dahi, ihtiyaç duyulan bölgelere Afet ve Acil Durum Telsiz Haberleşmesi marifetiyle kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile koordinasyon sağlanmasına yönelik yeni projelerimizi sunduk. 

Doğal afetlerin hemen her türlüsünün yaşandığı günümüzde, çalışmalarımıza ivme kazandırmak, iletişimimizin daha etkin sağlanabilmesi için paydaşlarımızla düzenli aralıklarla görüşmelerimizi sürdüreceğiz.  

AFAD Haberleşme Çözüm Ortağı
TRAC İzmir Yönetim Kurulu