CONTEST LOG YÜKLEME 2024

Yarışma logları edi formatında toplanacak olup bu log dosyasının N1MM programında TA VHF UHF Contest kuralları ile  hesaplanmış ve yine bu programdan export edilerek oluşturulmuş log dosyası olması gerekmektedir. (Tüm bandlardaki katılım aynı dosya içinde olacak)

Aynı zamanda sertifika yaratma işlemlerinde çok operatörlü katılımcılar için, katılan operatörlerin çağrı işaretlerinin "Operator Callsign" kısmına girilmesi önem arz etmektedir. Aksi takdirde katılımcıların çağrı işaretleri oluşturulacak sertifikada yer almayacaktır.

 

Contest logs will be collected in edi format, which will be created and  automatically calculated with TA VHF UHF Contest rules in the N1MM program and  exported from this program (the participation in all bands will be in the same single file). It is important to enter the callsigns in the "Operator Callsign" section. Otherwise, the call signs of the participants will not be included in the certificate to be created.

 

Log girişleri için resim üzerine tıklayınız.
Click on the picture for log entries.