SINAVA HAZIRLIK

Sınava Hazırlık

Çanakkale Şubemiz tarafından hazırlanan Sınavlara hazırlık Teknik ve İşletme ders konularının işlendiği videolar;

İşletme Ders Videosu

 

 

Teknik Ders Videosu

 

 

Android Uygulamaları için Linkler;

SINAV KONULARININ LİSTESİ

                                              

I- A VE B SINIFI İÇİN;

   a) TEKNİK İÇERİK

   1.    ELEKTRİK, ELEKTRO MANYETİK VE RADYO TEORİSİ

   1.1. İletkenlik

   1.2. Elektrik kaynakları

   1.3. Elektrik alan

   1.4. Manyetik alan

   1.5. Elektromanyetik alan

   1.6. Sinüzoidal sinyaller

   1.7. Sinüzoidal olmayan sinyaller

   1.8. Modüle edilmiş sinyaller

   1.9 Güç ve enerji

   1.10. Dijital sinyal işleme (DSP)

   2.    BİLEŞENLER

   2.1. Direnç

   2.2. Kapasitör

   2.3. Bobin

   2.4. Transformatör uygulama ve kullanımları

   2.5. Diyot

   2.6. Transistör

   2.7. Muhtelif bilgiler

   3.    DEVRELER

   3.1. Bileşenlerin kombinasyonu

   3.2. Filtre

   3.3. Güç kaynağı

   3.4. Amplifikatör

   3.5. Dedektör

   3.6. Osilatör

   3.7. Faz kenetleme devresi (PPL)

   3.8. Farklı zamanlı sinyaller ve ( DSP) sistemler

   4.    ALICILAR

   4.1. Alıcı çeşitleri

   4.2. Blok diyagramlar

   4.3. Uygulama ve fonksiyonları

   4.4. Alıcı özellikleri

   5.    VERİCİLER

   5.1. Çeşitleri

   5.2. Blok diyagramlar

   5.3. Operasyon ve fonksiyonları

   5.4. Verici özellikleri

   6.    ANTENLER VE İLETİM (TRANSMİSYON) HATLARI

   6.1. Anten çeşitleri

   6.2. Anten özellikleri

   6.3. İletim hatları

   7.    YAYILIM

   7.1. Dalga yayılımı

   7.2. Aralık

   7.3. İyonosfer

   7.4. Yayılımda günlük değişiklikler

   8.    ÖLÇÜLER

   8.1. Ölçü oluşturma

   8.2. Ölçüm aletleri

   9.    ELEKTROMANYETİK GİRİŞİM (ENTERFERANS) VE ÖNLEMLER

   9.1. Elektronik ekipmanlarda elektromanyetik girişim

   9.2. Elektronik ekipmanlarda elektromanyetik girişim nedenleri

   9.3. Elektromanyetik girişime karşı alınacak önlemler

   10.    GÜVENLİK

   10.1. İnsan vücudu

   10.2. Ana güç kaynağı

   10.3. Yüksek voltaj

   10.4. Şimşek

   b) ULUSAL VE ULUSLARARASI İŞLETİM KURALLARI VE PROSEDÜRLER

   1. Fonetik alfabe

   2. Q-Kodu

   3. Mors kodları

   4. Operasyonel kısaltmalar

   5. Uluslararası acil durum çağrıları, acil durum trafiği ve ulusal afet haberleşmesi

   6. Çağrı işaretleri

   7. IARU bant planları

   8. Sosyal sorumluluk ve işletim prosedürleri

   9. QSL kartları

   c) AMATÖR HİZMET VE AMATÖR UYDU HİZMETİ İLE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZENLEMELER

   1. ITU Radyo düzenlemeleri

   2. CEPT düzenlemeleri

   3. Ulusal düzenlemeler

II- C SINIFI İÇİN;

   a)   TEKNİK İÇERİK

   1)    TEMEL KONULAR

   1.1. Birimler ve semboller

   1.2. Elektrik devreleri

   1.3. Güç ve direnç

   1.4. OHM Kanunu

   1.5. Alternatif akım ve voltajlar

   1.6. Frekans ve dalga boyu

   2)    VERİCİLER

   2.1. Basit bir vericinin blok diyagramı

   2.2. Modülasyon çeşitleri

   3)    ALICILAR

   3.1. Basit alıcının blok diyagramı ve dedektör

   4)    BESLEME HATTI VE ANTENLER

   4.1. Besleme hatları,

   4.2. Anten çeşitleri,

   4.3. Anten eşleştirmesi

   4.4. Anten ayarı

   4.5. Duran dalgalar ve SWR metreler, yayın gücü

   4.6. Suni yükler (dummy load)

   5)    YAYILIM

   5.1. Dalga yayılımı

   5.2. Aralık

   5.3. İyonosfer

   5.4. Yayılımda günlük değişiklikler

   b)    ULUSAL VE ULUSLARARASI İŞLETİM KURALLARI VE PROSEDÜRLER

   1. Fonetik alfabe

   2. Q-kodu

   3. Operasyonel kısaltmalar

   4. Çağrı işaretleri

  c) AMATÖR RADYO VE AMATÖR RADYO UYDU HİZMETİ İLE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLARARASI DÜZENLEMELER

   1. ITU Radyo düzenlemeleri

   2. CEPT düzenlemeleri

   3. Ulusal düzenlemeler