YÖNETMELİKLER

Resmi Gazete

AMATÖR TELSİZCİLERİN SORUMLU OLDUKLARI KANUN VE YÖNETMELİKLER

FREKANS TAHSİSİNDEN MUAF TELSİZ CİHAZ VE SİSTEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK (27 Kasım 2018 Tarih 30608 Sayılı Resmi Gazete)

Bu Yönetmeliğin amacı, frekans tahsisine ihtiyaç duyulmayan özel amaçlar içintahsis edilmiş frekans bandlarında ve çıkış gücünde çalışan, diğer sistemlerde elektromanyetik girişimesebep olmadan ve elektromanyetik girişime açık olarak kullanılan Kurumca belirlenen teknikdüzenlemelere uygun telsiz cihaz ve sistemlerinin, herhangi bir telsiz kurma ve kullanma iznine ve telsizruhsatnamesine ihtiyaç göstermeksizin kurulması ve kullanılması ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Telsiz İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (17 Temmuz 2009 Tarih 27291 Sayılı Resmi Gazete)

Bu Yönetmeliğin amacı, telsiz kurma ve kullanma izni ve telsiz ruhsatnamesi verilmesi, izin ve telsiz ruhsatnamesinin süresi, yenilenmesi, değişikliği ve iptali ile ilgili usul ve esaslar ile bu çerçevede öngörülen telsiz cihaz ve sistemlerinin kurulması, kullanılması, nakli, işletme tipinin değiştirilmesi, devri ve hizmet dışı bırakılmasında kullanıcıların tabi olacağı hususları belirlemektir.

KEGM Telsiz İşletme Müdürlüğü Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği (3 Şubat 2010 tarih ve 27482 Sayılı Resmi Gazete)

Bu Yönetmeliğin amacı, Amatör Telsizcilik Sınavına ve Amatör Telsizcilik Belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektedir.

Spektrum Yönetmeliği (02.07.2009 tarihl ve 27276 sayılı Resmi Gazete)

Bu Yönetmeliğin amacı spektrum planlanması ve yönetimi, frekansların tahsisi, uluslar arası koordinasyonunu ve tescili ile frekansların etkin ve verimli kullanımı için gerektiğinde tahsis edilen frekansların geri alınması ve yeniden tahsisi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektedir.